ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

                                                                                    ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                                                                                         ต้นราชพฤกษ์

ความหมายของตราโรงเรียน

             คบเพลิง  หมายถึง แสงสว่างแห่งความรู้ที่แผ่กระจายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

             รัศมีแห่งคบเพลิง  หมายถึง  ความรู้ที่แตกฉานไปทุกสารทิศ ทุกสาขาวิชา สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ๆ

              ปีกสองข้าง   หมายถึง ความแข็งแกร่งแห่งวิชาความรู้จากสถานแห่งนี้ สามารถนำพาชีวิตไปสู่โลกกว้างได้อย่างมั่นใจ

              วงกลม  หมายถึง ความสามัคคีกลมเกลียวของโรงเรียน

 

        คำขวัญโรงเรียนบ้านตะโนน

           การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นวัตกรรมเป็นเลิศ

 

      สีประจำโรงเรียน

                                                        เหลืองแดง

           สีแดง  แรงโชติช่วง สีแห่งดวงอาทิตย์ฉาย  สว่างไสวมิรู้คลาย ส่องกลางใจให้ชื่นบาน นัยหนึ่ง คือ ความกล้า มุ่งพัฒนาพาประสาน ช่วยสร้างเสริมนันทนาการ นานแสนนานสำราญใจ

           สีเหลือง  แห่งธรรมะ ละโลภะโทสะไว้ แสงสว่างกระจ่างใจ  พาหัวใจให้ร่มเย็น แดงเลืองสีเรืองรอง เราเฝ้ามองต้องแลเห็น ถนอมพิศแห่งนี้เป็น  แดนมุ่งเน้นวิชาการ